Chính sách về hủy đặt phòng và hoàn trả tiền

Chính sách về hủy đặt phòng và hoàn trả tiền tại Săn Voucher Vinpearl và hệ thống khách sạn Vinpearl toàn quốc. Chúng tôi Cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích khách hàng.

Chính sách về hủy đặt phòng và hoàn trả tiền

Yêu cầu hủy dịch vụ phải được thực hiện bằng văn bản: thư, email điện tử và phải được thục hiện bởi người đứng tên thực hiện giao dịch trong phiếu xác nhận. Săn Voucher Vnpearl chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại. Yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn trả áp dụng đối với chính sách bán của từng sản phẩm dịch vụ.

Săn Voucher Vnpearl không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với Quý khách. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng chính sách hủy như đã công bố.

Quy trình hủy đơn hàng

  • Khách hàng liên hệ để hủy đơn hàng với Săn Voucher Vnpearl bằng 1 trong các hình thức:
  • Gửi yêu cầu theo form “liên hệ” trên website
  • Gửi thông tin tới địa chỉ email: info@findtour.vn
  • Gọi điện thoại tới số điện thoại: 079.6567.998
  • Liên hệ với nhân viên phụ trách đơn hàng của quý khách.

Qui định hủy đổi của khách sạn

Giai đoạn thường:

- Hủy trước 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật ), không tính phí.

- Hủy phòng trong vòng từ 10 - 07 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật ), ngày trước khi nhận phòng phạt 50% của tổng phí phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú.

- Hủy trong vòng 06 làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật ), ngày trước khi nhận phòng phạt 100% của tổng phí phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú.

Giai đoạn lễ tết, cao điểm hè:

- Những thay đổi về ngày & tên khách sẽ không được chấp nhận trong giai đoạn này

- Hủy trước 48 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) không tính phí

- Hủy trong ngày đến từ 48 - 17 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật ), trước khi nhận phòng phạt 50% của tổng phí phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú.

- Hủy trong vòng 16 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật ), trước khi nhận phòng phạt 100% của tổng phí phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú.